Pattegrisen

På vårt vis.

Pattegrisen

Favoritflugan för havsöringen på våren, Kan bindas med olika ryggsköldar,

Röd var het våren 2013, Orange rygg 2014. Pattegrisen fiskas in med varierat längd och fart.

Jag fiskar den oftast med långa drag med några intagningsstopp imellan.

 

Fäst in tråden, gå bak till krokspetsen.

 

Bind in ”räkmunnen”

 

Bind in ett speyhackel i toppen av fjädern. Linda sedan fram fjädern med täta varv, tänk på att dra bak alla fibrerna på fjädern efter varje varv

och dra sedan det bakåt och bind in det.

 

 

Fäst sedan in 2 crystal flash dubbelt(man viker bak efter infästning).

Bind in en dubbingkula som på bilden, gör den ganska stor för den används för att separera räkögonen.

 

 

Efter dubbingkulan så fäster du in räkögonen samt ribbingen i form av en bit nylonlina på ca 0,20

Här kan man binda in bly om man vill ha det.

 

 

Fäst in en nytt speyhackel i den tjocka änden.

Dubba sen bindtråden och linda fram till krokögat.

 

Linda sedan fram hacklet och fäst in det.

 

Fäst in ryggskölden, och vik den tillbaka, spänn upp den och fäst in den med nylon ribbingen och klipp en bit bakom räkögonen.

Avsluta med lite uv-lim eller superlim.

sen var det klart!!!

Share This